Gizlilik Politikasıwww.qapel.com alan adlı web sitesinin (kısaca "Web Sitesi" olarak anılacaktır) tüm hakları Altek Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş 'ne (kısaca "QAPEL" olarak anılacaktır) aittir.

QAPEL, Web Sitesi üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, Gizlilik Politikası ve Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Kişisel bilgiler, kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, e-mail adresi, kredi kartı ile ilgili bilgiler gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca "Gizli Bilgiler" olarak anılacaktır. QAPEL, işbu Gizlilik Politikası’nda aksi belirtilmedikçe ve aşağıda belirtilen sınırlı durumlar haricinde, kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu durumlar;

a. Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması;

b. Yetkili idari veya adli otoriteler tarafından, usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla, kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

c. Qapel’in kullanıcılarla akdettiği "Üyelik Sözleşmesi"'nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;

QAPEL, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

QAPEL’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Web Sitesi'ne ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, QAPEL'in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

QAPEL, kullanıcılara ve kullanıcıların Web Sitesi'ni kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere, bir web sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Teknik iletişim dosyası, bir web sitesini kaç kişinin kullandığı, bir kişinin web sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve sitede ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek amacıyla kullanılabilir. Tarayıcıların pek çoğu, başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır; ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde, tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve "Portal"da çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, QAPEL, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

QAPEL’de kayıtlı kişisel bilgileriniz hiçbir şekilde satılmaz, kiralanmaz ya da başka bir kurum ya da kuruluş ile karşılıklı değiştirilmez. Bu "Gizlilik Sözleşmesi" metninde yer alan maddeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü şahıslarla paylaşılmaz. QAPEL bu sözleşmede taahhüt ettiği şartları yerine getirmek için mümkün olan tüm önlemleri alır.

QAPEL’e kayıt olmakla iletişim bilgileriniz üzerinden çeşitli bilgilendirme, üyelik ile ilgili işlemler, tanıtım, reklam, pazarlama gibi iletiler almayı Kabul etmiş sayılırsınız. Dilerseniz size gönderilecek eposta, sms ve diğer iletiler üzerinden bunu iptal edebilirsiniz.

Web Sitesi, üçüncü partilerin web sitelerine bağlantılar (linkler) içeren ilan ya da reklamlar barındırabilir. QAPELüçüncü partilerin kendi gizlilik politikalarından ve içeriklerinden sorumlu değildir. Eğer bu siteleri kullanacaksanız, herhangi bir işlem yapmadan önce gizlilik politikalarını okumanızı tavsiye ederiz. QAPEL, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Web Sitesi’nin kullanıcı bilgilerini toplamak için kullandığı tüm sayfalar güvenlidir ve kritik bilgiler şifreli bir şekilde tutulmaktadır. Sistemde kayıtlı bulunan verilerin gizliliğini, güvenliğini ve bütünlüğünü korumak için çok çeşitli teknik ve yönetimsel uygulamalar kullanılmaktadır. Sunucularımızda, Microsoft Internet Explorer, Firefox,Opera, Safari ve Chrome ile birlikte çalışabilecek SSL ve şifreleme teknolojileri kullanılmaktadır.

QAPEL ‘in anlaşacağı iş ortağı frmaların reklamlarının yönlendirilmesi esnasında reklam verenin kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

QAPEL, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini, dilediği zaman Web Sitesi'nde yayınlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir. QAPEL'in değişiklik yaptığı "Gizlilik Politikası" hükümleri, Web Sitesi'nde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.QAPEL tarafından yapılacak değişiklikler size duyurulacak ve siteye üye kalınması değişikliklerin kabul edilmiş sayılacaktır. İşbu gizlilik politikasından doğacak herhangi bir uyuşmazlıkta Türk Hukuku geçerli olup, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.